4 идеи за пасивни доходи

Акценти

Инвестиране в акции

Инвестирането в акции представлява един от най-популярните начини за генериране на пасивен доход. Чрез закупуване на акции на добре установени компании и получаване на дивиденти от тях, можете да генерирате редовен доход.

Недвижими имоти

Покупката на недвижими имоти, като например къщи, апартаменти или комерсиални сгради, може да ви донесе пасивен доход във формата на наемни плащания.

Пасивни доходи от имоти, отдавани под наем.

Ако вече притежавате недвижими имоти, можете да ги отдадете под наем и да получавате редовен доход от наемателите.

Приход от лицензионни такси

Ако разполагате със запатентовани изобретения, интелектуална собственост или авторски права върху продукти, можете да генерирате пасивен доход чрез взимане на лицензионни такси от други компании или от продажбата на продуктите.

Приход от франчайзинг

Франчайзингът е договорен бизнес модел, при който предоставяте правата си на други предприемачи да работят под вашата марка и бизнес модел, като в замяна получавате роялти или такси от тяхната дейност.

Още идеи можете да видите тук: https://www.bedenbogat.com/2023/10/18-idei-za-pasiven-dohod-koito-shte-vi.html

Add a comment